Комунальний заклад "Старомерчицький ліцей Валківської районної ради Харківської області"
Меню сайту
Розділи
Шкільне життя [1156]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
счетчик посещений
Форма входу

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та
застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

Документи, які регламентують питання реагування на випадки булінгу:

Наказ МОНУ № 1646 від 28 грудня 2019 року "Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394

План заходів шодо протидії булінгу

Протидія булінгу

Зразок заяви

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфідендійності) заяв про випадки булінгу (цькування)

 

18.12.2018
Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу"

Рекомендації Міністерства освіти та науки України для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»

Наказ МОНУ від 28.12.2019 № 1646 “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

І. Загальні положення

•кривдник (булер) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу;

•потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування);

•спостерігачі - свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування);

•сторони булінгу (цькування) - безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності).

До булінгу (цькування) в закладах освіти належать

- випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.

•Булінг – систематичне вчинення діянь

•умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;

•словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;

•будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;

•будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;

•інші правопорушення насильницького  характеру.

Суб'єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) є:

•служба освітнього омбудсмена;

•служби у справах дітей;

•центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

•органи місцевого самоврядування;

•керівники та інші працівники закладів освіти;

•засновник (засновники) закладів освіти або уповноважений ним (ними) орган;

•територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України.

Суб'єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

Педагогічні (науково-педагогічні) та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов'язані:

•вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;

•за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

•звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;

•повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

ІІ. Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

•Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування) керівника закладу освіти або інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

•У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.

•Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

КЕРІВНИК ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

•невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

•за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

•повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

 повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

 скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж 3робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

ІІІ. Склад комісії, права та обов’язки її членів

•Склад комісії затверджує наказом керівник закладу освіти.

•Комісія виконує свої обов'язки на постійній основі.

•Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж 5 її членів (тобто мінімум 8 осіб)

•До складу комісії входять педагогічні (науково-педагогічні) працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

•До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти (але вони не є членами комісії)

Члени комісії мають право:

•ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці;

•подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

•брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

•висловлювати окрему думку усно або письмово;

•вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

ІV. Порядок роботи комісії

•Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.

•Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог  Законів України "Про інформацію",   «Про захист персональних даних».

Завдання комісії

•збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування);

• висновків практичного психолога та соціального педагога (за наявності) закладу освіти;

•відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

•експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого;

•інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої інформації, яка має значення для об'єктивного розгляду заяви;

•розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.

У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать:

•оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

•визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин;

•визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування);

•моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів;

•надання рекомендацій для педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками;

•надання рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати 10 робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.

Пошук
Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Друзі сайту

Серпневий НВК

Валківський ліцей імені О.Масельського

Сайт вчителя хімії Павлій С.І.

Кабінет завуча

Copyright MyCorp © 2020 Конструктор сайтів - uCoz